#masks4allse

Minska smittspridningen och bidra till ökad uthållighet inom svensk sjukvård

Obs! Vi förespråkar tygmasker, inte medicinska masker.


Skriv under du också
för att rädda liv

Munskydd – Ett enkelt komplement

Borde vi alla bära munskydd som ett komplement för att sakta ner spridningen av coronaviruset?
Mer än 80 procent av världens experter på smittspridning är eniga om att munskydd kan hjälpa till att minska spridningen av covid-19.
Även egentillverkade munskydd hjälper.
Men här i Sverige dröjer det med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Från och med den 18 mars 2020 införde Tjeckien obligatoriska munskydd i publika miljöer. Hittills har landet haft 8 095 COVID-19 fall bekräftade och 276 dödsfall, vilket gör det till ett av de lägst smittade länderna i Europa.


Bekräftade dödsfall av Covid-19 per dag i Sverige

Illustrationer av Adamaltmejd.se
Maj 2020


Skriv under för att rädda liv

Är munskydd i utsatta miljöer det bästa komplementet?

Under våren har WHO sagt att friska inte behöver bära munskydd. Men i juni ändrade man rekommendationen till att alla länder bör införa munskydd som ett komplement. Forskning visar att man inte kan utesluta att munskydd har effekt där smittspridningen är utbredd och distansering svår, till exempel i butiker, kollektivtrafik och andra offentliga miljöer.
Munskydd skyddar framförallt andra från att smittas av bäraren, men ger också ett visst skydd för den som har munskydd på sig.

Costa Rica #masks4allcr
Land-per-land-mask-gentemot-ingen-munskydd

Varför är detta så viktigt?

– Professionella munskydd (N95 och kirurgiska masker) ska användas inom vården.
– Vi förespråkar icke-medicinska munskydd.
– Munskydden måste hanteras korrekt och är ett komplement – fortsätt tvätta händerna och håll distansen!
– Om du har symptom – stanna hemma!

En förklaring på 90 sekunder till varför Sverige bör implementera obligatorisk masklag.

Vetenskaplig forskning hänvisar till att obligatorisk användning av tygmasker på offentliga platser kan vara bland de kraftfullaste verktygen för att stoppa samhällsspridningen av COVID-19. Modellering antyder att utbredd offentlig maskanvändning, i samband med andra åtgärder, kan föra det effektiva reproduktionsnumret (R) under 1.0 och därmed stoppa tillväxten av pandemin.

En internationell tvärvetenskap granskning av den vetenskapliga forskningen av 19 experter och annan ny forskning visar att:

  • Människor är mest smittsamma under den första infektionsperioden, när det är vanligt att få eller inga symtom
  • Torkmasker hindrar en hög del av dropparna från munnen och näsan som sprider viruset
  • Icke-medicinska masker har varit effektiva för att minska överföringen av coronavirus
  • Torkmasker kan tvättas i tvålvatten och återanvändas
  • Platser och tidsperioder där maskanvändning krävs eller är utbredd har visat sig väsentligt sänka överföringen från gemenskapena
  • Lagar verkar vara mycket effektiva för att öka efterlevnaden och bromsa eller stoppa spridningen av COVID-19.

Myndigheterna bör införa obligatorisk munskydd på alla offentliga platser, till exempel i butiker, transportsystem och offentliga byggnader så snart som möjligt. Denna åtgärd kommer att förhindra personer som är infektiösa från att medvetet sprida sjukdomen. Sådana krav kommer att öka graden av maskbärande kraftigt. Detta bör göras i samband med, inte som en ersättning för, hygien, fysisk distans, testning och kontaktspårningsstrategier.


image-from-rawpixel-id-2305008-jpeg

Lär dig mer

Varför ska vi bära munskydd?

~ 88% av världen bor i länder där regeringen och ledande sjukdomsexperter båda håller med om att masker är effektiva för att minska spridningen av COVID-19.


Läs vidare

100+ framstående hälsoexperter kräver krav på torkmask

Vetenskapliga bevis är starka för att maskanvändning kan hjälpa till att rädda liv, återställa jobb och bromsa pandemin.


Läs vidare

Skriv under för att rädda liv!

Till: folkhälsomyndigheten. Ha munskydd i offentliga miljöer och stoppa corona. Att bära munskydd är en solidarisk handling gentemot dina medmänniskor.


Läs vidare

Kravbrevet

Över 100 framstående hälsoexperter
kräver krav på torkmask. Vetenskapliga bevis är starka för att maskanvändning kan hjälpa till att rädda liv, återställa jobb och mer.


Läs vidare

Sy din egna mask

Hur man gör och rengör en hemmagjord COVID-19 mask. “Min mask skyddar dig och din mask skyddar mig.” Bära hemmagjord mask och bromsa spridningen.


Läs vidare

Köp din skyddsmask online

Bidra till ökad uthållighet
inom svensk sjukvård genom att köpa dig en ansiktsmask. Tillsammans kan vi bromsa spridningen.


Läs vidare

Bidra till ökad uthållighet
inom svensk sjukvård!


Skriv under du också för att rädda liv

Text och bildkälla


#masks4allcr

Credit: Getty Images