HJÄLP OSS UTVECKLA

Corona-snabbtester

Bidra till ökad uthållighet inom svensk sjukvård!

Play Video

Till dig som vill hjälpa till i coronatider

Covid-19-krisen påverkar det svenska folket och hela världen på ett sätt som ingen annan kris har.

I frontlinjen står vår hjältar inom sjukvården dag och natt och sliter hårt för att rädda liv, samtidigt som de utsätter sig själva för risken att bli smittade.

Tillsammans med WeFightCovid kan även du bidra att öka uthålligheten inom svensk sjukvård genom att hjälpa sjukvårdspersonal utanför jobbet.

Svensk-sjukvård-wefightcovid-corona
colorna-tester-wefightcovid.
Colorna-we-fight-covid-corona-tester
Colorna-we-fight-covid-corona-doctor-lab

Colorna utvecklar snabba diagnostiska verktyg för Covid-19

Colorna är en Sverige-baserad bioteknikstart som utvecklar snabba diagnostiska verktyg för global hälsa och personlig medicin med hjälp av banbrytande forskningsredskap. Vårt forskningscenter ligger på SciLifeLab, Stockholm.

Colorna syftar till att anpassa sin biosensorplattform till SARS-CoV-2 för att möjliggöra snabb upptäckt av det nya coronaviruset hemma. Colornas inställning till virusdetektering är viktig eftersom den minskar trycket på sjukhus och kliniker och påskyndar diagnostik av COVID-19.

Vårt mål är att göra virustestning till en vanligt förekommande praxis som kan utföras hemma och regelbundet. Efter att ha anpassat vår biosensorplattform till SARS-CoV-2 kommer vi att testa dess specificitet och känslighet med hjälp av kliniska prover för att säkerställa dess noggrannhet och robusthet.

Bidra till ökad uthållighet
inom svensk sjukvård!

Colorna är en snabbväxande svensk bioteknikstart som utvecklar diagnostiska verktyg för global hälsa.

Investerare